Berouw

image_pdfimage_print

De bijbelse bekering niet een verandering van houding bevorderd door het menselijk bewustzijn vormen. Integreert een leven voor de mensen, zegt een ander aspect van het christelijk leven, geen berouw gepromoot door het evangelie. Ware bekering zegt een verandering in het ontwerp (metanoia), dat wil zeggen, een verandering in het denken over hoe de mens bereikt heil van God.


Berouw

“En denk niet aan jezelf, zeggende: Wij hebben Abraham tot een vader…” (Mt 3: 9)

Om dit te bereiken heil in Christus was noodzakelijk een grote verandering (radicale) in zijn manier van denken, deze verandering was toen je de boodschap van het evangelie gehoord en geloofde in Christus. Het evangelie is goed nieuws dat een radicale verandering in de manier waarop we begrijpen redding produceert. Deze radicale verandering in het denken dat het evangelie naar beneden de man die zonder God was wordt genoemd in de Bijbel van Berouw. Bekering is verandering in ontwerp, concept, over hoe de mens bereikt het heil van God.

Veel schriftgeleerden en Farizeeën kwamen tot de doop van Johannes de Doper, maar zelfs na gedoopt te worden, nog steeds verklaren dat zij zijn kinderen van God door het zijn nakomelingen van Abraham. Johannes de Doper waargenomen door wat ze beweerden dat ze niet hebben een oprecht berouw “En denkt niet alleen maar zeggen dat we hebben Abraham tot vader” (Mt 3: 9). Het was nodig om de schriftgeleerden en Farizeeën bekeren van hun misvattingen over hoe om gered te worden, dat wil zeggen, als een kind van God. Johannes de Doper is nadrukkelijk, want zelfs de stenen God is in staat om kinderen te maken aan Abraham, dat wil zeggen, tot (te maken) kinderen om Zichzelf te maken.

Wat is uw opvatting over het heil? Heb je ooit spijt feit? Je produceren vruchten voort der bekering waardig?

Voor u te beantwoorden en te controleren of u het oprecht berouw hebben bereikt, rekening met het volgende:

  1. Alle mensen zich bekeerd hebben van iets wat ze verkeerd in de loop van zijn leven deed. Bekeren van hun fouten, houdingen, beslissingen, enz. Maar is dit soort van berouw verlenen des Heils?
  2. Een persoon die een losbandig leven van misdaad, promiscuïteit en leugens geleefd, maar op het berouw van fouten (attitudes) en gaat in een klooster te leven, bereikte het oprecht berouw?
  3. Een burger gewijd aan een ordelijk leven in de maatschappij, religieuze leven, en een onwettige of onrechtmatige daad te plegen, en voel me diep verdriet voor zijn daad, bereikte ware bekering?

Niet Doen! Zijn deze soorten betreurt dat boven die John aanbevolen beschreven! Dit berouw bevorderd door het menselijk bewustzijn is wat de Bijbel noemt de bekering van dode werken.

De bijbelse bekering niet een verandering van houding bevorderd door het menselijk bewustzijn vormen. Het leven van integriteit voor de mensen, zegt een ander aspect van het christelijk leven.

Ware bekering zegt een verandering in het ontwerp, dat wil zeggen, in het denken over hoe het heil van God te bereiken.

Voor de Farizeeën en schriftgeleerden was niet genoeg om aan te nemen dat zij kinderen van God door het zijn nakomelingen van Abraham “En denk niet aan jezelf, zeggende: Wij hebben Abraham tot een vader” Matteüs 3: 9 Want de rijke jongeling was niet genoeg om de wet te vervullen of iets doen voor redding “Goede Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te hebben?” (Matteüs 19: 16). Nicodemus was niet genoeg een rechter, meester, Farizeeën, joodse, enz. Te zijn “Er was een man van de wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden Farizeeën” (Johannes 3: 1).

Peter, spreken van berouw, drong er bij de Joden naar hun denken en standpunt over de Christus die gekruisigd te veranderen. Pas nadat de Joden geloven in Christus als Heer feit zou berouwvolle (Handelingen 2:38).

Merk op dat Johannes de Doper niet de Farizeeërs en schriftgeleerden over fouten die ze hadden begaan hadden berispen. Voordat, zich zouden bekeren, want dat is het, vanwege de nabijheid van het Koninkrijk van God, welke is Christus onder de mensen: “Bekeert u, want het is het Koninkrijk der hemelen” (Mt 3: 1 -2).

De missie van Johannes de Doper was dit: de Weg van de Heer te bereiden, dat wil zeggen, te verkondigen aan de mensen die ze nodig hadden om hun opvatting over hoe om gered te worden verlaten, en Christus te ontvangen.

Bij één gelegenheid Jezus bestrafte sommige discipelen die geen oprecht berouw had. Merk op dat deze leerlingen geloofden in Christus, maar ze vertrouwde erop dat ze werden gered door zijn nakomelingen van Abraham. Ze had niet een oprecht berouw, sinds ze zijn nog aan het oude concept van hoe het heil van God te bereiken.

“Jezus zei tot de Joden, die in Hem geloofden: Als gij in mijn woord blijft, zijt gij mijn discipelen het de waarheid kennen en de waarheid zal u Ze zeiden.. Wij zijn nakomelingen van Abraham en zijn nooit slaven van iemand geweest” (Johannes 8: 11 -34).

Die Joden hadden zich niet bekeerd. Ze waren eenvoudig volgelingen van Christus, want brood, wonderen, van een koning, enz. Maar, als verdachten die tot ware discipelen te zijn moest de waarheid te kennen, dat wil zeggen, laat de onwetendheid van de zonde (berouw), liet zien wat was hun opvatting van de zaligheid: zij vertrouwden op hun eigen verwaandheid, dat zij de nakomelingen van Abraham.

De volgelingen van Christus (de Joden die in Hem geloofden) waren in dezelfde staat van de schriftgeleerden en Farizeeën, die de doop van Johannes de Doper waren: zij hebben vertrouwd dat de redding kwam van de generatie (nakomelingen) van Abraham (Mt 3: 9) te vergelijken met (Johannes 8:33).

Dus als je in Christus gelooft als je enige redder, en verliet de oude opvatting dat het noodzakelijk offers, gebeden, straffen, afkomst, liefdadigheid, godsdienst, enz., Om gered te worden, heb je het oprecht berouw bereikt. Heb je berouw feite was er een verandering van gedachten voortkomt uit de wetenschap het evangelie, die uit onwetendheid van de zonde bevrijd.

Omdat je echt nu hebben bekeerd tot de naam van Christus belijden als de enige redder, u produceert de waardige vruchten van bekering, dat is, de vrucht der lippen, die Christus als Heer (belijden Handelingen 4:12; Hebr 13:15 ).

Een fout op berouw komt voort uit een verkeerde interpretatie van het vers: “Breng vruchten voort der bekering waardig voort” (Johannes 3: 8), wanneer afleiden dat ‘vruchten voort der bekering waardig’ verwijst naar menselijk gedrag. Merk op dat het fruit dat Johannes de Doper zei zegt wat de man belijdt over hoe bereikt men het heil, want Dan komt hij naar het vermoeden van de Farizeeën en schriftgeleerden.

Waarom wat men belijdt (fruit) bewijs als ze zich bekeerd of niet? Omdat het gedrag iets buiten dat geen aanwijzingen wat in het menselijk Hart. Merk op dat de valse profeten komen vermomd als schapen (gedrag), maar van binnen zijn zij grijpende wolven, en alleen door hun vruchten (die belijden) kan hen ontmoeten (Mt 07:15 -16).

 

Vragen en antwoorden:

1) Wat is het denken van de schriftgeleerden en Farizeeën over hoe om verlossing te bereiken? (Mt 3: 9)

  1. Ze dachten dat het was genoeg om een ​​afstammeling van Abraham (zoon in het vlees) aan de goddelijke zoonschap te bereiken zijn.

 

2) Noem vier voorbeelden van ‘berouw’ die niet bevorderen redding:

  1. Bekeert een ruzie met haar man; bekeren tot slecht gedrag op school; berouw niet een belangrijke beslissing in het leven te maken; berouw te hebben weggelaten helpt iemand.

 

3) Wat is bekering tot zaligheid?

  1. afzien van de oude concepten over hoe om verlossing te bereiken en de leer van Christus te aanvaarden.

 

4) Wat de rijke jonge man dacht was nodig om gered te worden?

  1. Doe wat ‘goed’ tot God.

 

5) Welk advies van Peter aan de Joden die de Here Jezus gekruisigd?

  1. Bekeert u, of afzien van de concepten met betrekking tot het lidmaatschap van het vlees van Abraham en de wet van Mozes, en laat u dopen in de naam van Jezus (Handelingen 2:38).

 

6) Welk advies zou Johannes de Doper gaf aan de schriftgeleerden en Farizeeën om gered te worden?

  1. Denk niet dat alleen maar zeggen, we hebben een Vader Abraham. Bekeert u, of afschaffen dit concept!

 

7) Als het ware gelovige produceert der bekering waardig fruit?

Jezus belijden als Heer van je leven naar de waarheid die in de Bijbel

Claudio Crispim

Nasceu em Mato Grosso do Sul, Nova Andradina, em 1973. Aos 2 anos, sua família mudou-se para São Paulo, onde vive até hoje. O pai ‘in memória’ exerceu o oficio de motorista de ônibus coletivo e a mãe comerciante, ambos evangélicos. Claudio Crispim cursou o Bacharelado em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública na Academia de Policia Militar do Barro Branco e, atualmente exerce a função de Capitão da Policia Militar do Estado de São Paulo. É casado com Jussara e é pai de dois filhos, Larissa e Vinícius. É articulista do Portal Estudo Bíblico (www.estudosbiblicos.org), com mais de 360 artigos publicados e distribuídos gratuitamente na web.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Skip to content